Adolygiad ‘Hudo / Tempted’ gan Carys James

Hudo, Cwmni Theatr Arad Goch. Canolfan Arad Goch. (02/10/18)

Yn ein hoes ni heddiw mae cynnydd yn y nifer o bobl sydd yn cydnabod eu bod nhw’n ddioddefwyr o gam-fanteisio rhywiol. Dylai’r pwnc fod yn destun trafod o fewn gymdeithas rhwng yr hen a’r ifanc, sgwrs y dylid dechrau yng nghynt ac felly mae perfformiad mwya’ diweddar Gwmni Theatr Arad Goch yn berffaith ar gyfer hynny. Mae’r cwmni ar hyn o bryd yn teithio o amgylch ysgolion uwchradd Ceredigion a Sir Gâr yn cyflwyno eu perfformiad Hudo/Tempted trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r perfformiad, sydd wedi’u rhannu’n pum olygfa wahanol wedi’i anelu at ddisgyblion ysgol uwchradd blwyddyn naw a deg. Mae’r tri actor yn cyflwyno golygfeydd yn seiliedig ar y thema o gam-fanteisio rhywiol, gyda phob golygfa yn gorffen yn ben agored sy’n gadael i’r disgyblion drafod tynged y cymeriadau. Ceir amrywiaeth o gymeriadau o bob oedran ym mhob golygfa a bwriad y perfformiad yw ceisio dechrau sgwrs rhwng y disgyblion er mwyn iddynt adnabod yr arwyddion o gam-fanteisio rhywiol boed ar-lein neu’n gyhoeddus. Caiff hyn ei wneud ar lafar ar ôl pob golygfa wrth ofyn i’r disgyblion drafod yr hyn maent newydd ei wylio a sut y byddai’r dioddefwr yn gallu adnabod pryd mae rhywun yn cymryd mantais. Yr hyn sy’n dda am y drafodaeth ar ddiwedd pob golygfa yw bod y cwmni yn cyfeirio at y cymeriadau yn unig gan ddefnyddio enwau’r cymeriadau. Gelwir y math yma o theatr yn theatr fforwm sy’n seiliedig ar waith yr ymarferwr Augusto Boal o Frasil a’i berfformiadau yn 1970au. Math o theatr sy’n caniatáu i’r gynulleidfa mynegi barn am ymddygiad y cymeriadau gyda’r actorion ei hunain. Y cwmni sydd â’r rheolaeth trwy gydol y perfformiad er bod y gynulleidfa â’r cyfle i leisio barn gan sicrhau bod neges y perfformiad yn dal yn cael ei gyfleu. Dyma ffordd ymarferol o addysgu’r disgyblion heb godi ofn arnynt wrth drafod y pwnc dwys.

 

Ar ôl i’r perfformiad orffen cafwyd trafodaeth am ba arwyddion cychwynnol y dylai’r disgyblion edrych amdano pan ddaw at gam-fanteisio rhywiol e.e dylent ond siarad â rhywun cyfarwydd ar-lein sydd gyda llun proffil ayyb. Dosberthir cerdyn gwybodaeth i’r disgyblion sy’n cynnwys manylion gwefannau cymorth.

 

Set syml ac effeithiol oedd i’r perfformiad gyda chadeiriau a meinciau yn cael eu trawsnewid yn ddarnau gwahanol o gelfi. Gwisgoedd syml oedd hefyd ar gyfer yr actorion gan sicrhau nad oedd sylw’r gynulleidfa yn mynd ar y set a’r gwisgoedd ond yn hytrach ar yr hyn oedd yn cael ei drafod.

 

Roedd y gynulleidfa yn gwbl dawel wrth wylio rhai o’r golygfeydd mwy dwys, gyda’r tensiwn yn amlwg wedi adeiladu yn yr ystafell. Er y tensiwn, roedd y golygfeydd yn dal i fod yn weddus ar gyfer disgyblion blwyddyn naw a deg ac yn ffordd dda iddynt dderbyn addysg am amgylchiadau gam-fanteisio rhywiol yn weledol. Perfformiad gwych sy’n cyflwyno pwnc dwys mewn ffordd ysgafn er mwyn dechrau sgwrs rhwng y disgyblion ysgol gan sicrhau eu bod yn wyliadwrus pan ddaw at eraill yn cam-fanteisio’n rhywiol.

IMG_6895

 

Bydd cwmni theatr Arad Goch yn ymweld ag ysgolion yn ystod 2019-20, am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s