Adolygiad ‘Dwyn i Gof’ gan Martha Ifan

Dwyn i Gof, Theatr Bara Caws. Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Dyma ddrama bwerus sy’n procio’r meddwl ar sawl lefel drwy gynnig ymdriniaeth ddyrys o’r cyflwr dementia. Mae’r ymdriniaeth yn un sensitif a chynnil tu hwnt a chawn weld y modd y mae’r cyflwr yn effeithio nid yn unig ar y sawl sy’n dioddef ohono ond ar deulu’r unigolyn hefyd.

Yr hyn sy’n eich taro yn gyntaf yw symlrwydd y set monocromaidd; addas iawn er mwyn gosod naws y ddrama o’r dechrau’n deg. Daw’n amlwg wrth i’r stori ddatod mai un o’i phrif gysyniadau yw’r syniad nad yw bywyd yn ddu a gwyn ac mae’n wir i ddweud fod amwysedd y set yn adlewyrchu hynny’n effeithiol.

Canolbwynt y ddrama felly yw cyflwr Huw, y gŵr yn ei chwedegau, sy’n araf golli’i gof a llwydda’r dramodydd i beintio darlun gonest a chignoeth o ddirywiad ei gyflwr a chymhlethdod effaith hynny ar y cymeriadau; Bet ei wraig sy’n ceisio deall a chyfaddawdu, Gareth, ei fab sy’n gwrthod derbyn fod unrhyw beth o’i le, a Carys, diweddi y mab.

Law yn llaw â hynny, daw’r tensiynau a’r gwrthdaro rhwng y cymeriadau i’r amlwg wrth iddynt droi at y gorffennol i chwilio am atebion. Yn wir, mae’r gorffennol yn chwarae rhan flaenllaw iawn yn y ddrama ac yn ei llywio i bob pwrpas. Cawn weld straeon y ddwy genhedlaeth yn gweu i’w gilydd ac yn toddi’n un bron, sy’n ein gwneud ni i gwestiynu tybed a’i stori am un cwpwl yn unig yw hon ar gyfnodau gwahanol yn eu bywydau mewn gwirionedd, ac nid pedwar cymeriad gwahanol fel yr ymddengys ar yr arwyneb.

Drama ysgytwol sy’n gwneud i chi feddwl yw hon, a dyna a oedd wedi gwneud argraff arnaf i. Mae sawl diwrnod wedi pasio ers i mi ei gwylio ac mae’r cymeriadau’n dal i droi yn fy meddwl- dyna sy’n gwneud y profiad o fynd i’r theatr i wylio drama yn un gwerthfawr.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s