Adolygiad o ‘Mutt’ – gan Naomi Nicholas

Abandoned Theatre Co. ‘MUTT’.

Nos Wener ddiwethaf, es i weld MUTT! Gan yr ‘Abandoned Theatre Co.’

Roedd llwyfan stiwdio Canolfan y Celfyddydau wedi’i osod ac wedi’u cuddio â chynfasau gwyn brwnt â phawennau ci. Er hyn, roedd modd dyfalu bod whilber a rhaw ar y llwyfan. Plannodd hyn yr hedyn yn fy mhen bod llofruddiaeth ar y gorwel. Teimlaf fod dangos y propiau yn rhannol yn effeithiol, er mwyn codi chwilfrydedd y gynulleidfa o’r hyn sydd o’u blaen.

Yng nghanol y llwyfan eisteddai’r ddau actor gyferbyn â’i gilydd. Roedd y ddau mewn gwisg unfath, sef crys llwyd a jîns. Gosododd hyn y syniad mai cynrychioliad o’r un cymeriad oedd y ddau. Ond rwy’n falch bod y rhaglen wedi cadarnhau hyn i mi drwy gynnig esboniad, mai Hillary Nunn oedd llif meddwl Darren a Tim Medcalf oedd llais ei anian. Rhaid canmol portreadau’r ddau actor o gymeriad Darren. Cymeriad braidd yn ddiniwed a llipa oedd llif ei feddwl, ac roedd ei amseru comedi yn berffaith. Ogwydd ymosodgar a tanllyd oedd i anian Darren, roedd hwn yn rhegi’n gas ac yn poeri ei eiriau. Rhaid canmol Christopher T Harris am ysgrifennu’r ddrama mewn dwy ran fel hyn, roedd gwrthdaro mewnol cymeriad Darren dipyn yn fwy diddorol na gwylio monolog un cymeriad am hanner awr. Cydweithia’r ddau actor yn arbennig, trueni mawr fod ambell nam ar eu geiriau. Pan oedd y ddau ar eu gorau roedd y perfformiad yn slic a’r deialog yn llifo o un i’r llall yn rhwydd.

Fel roedd yr enw ‘MUTT.’ yn awgrymu, dyma ddrama’n seiliedig ar genfigen mab o gi newydd ei rhieni. Roedd ambell ran ohoni’n ddoniol ac yn gofiadwy, hoffais yn fawr un o’r actorion yn disgrifio ‘he’s pissed all over the carpet’ a’r llall yn rhoi ei fys ar y llawr cyn ei arogli. Doniol hefyd oedd y newid safle rhwng y ci a’r mab, gyda’r fam yn gorfodi Darren i fynd allan i’r ardd fel cosb. Roedd y defnydd o iaith yn awgrymog yn y fan hon: ‘he didn’t call me in’. Manylyn effeithiol oedd mai Owain oedd enw’r ci, roedd enw mor ddynol yn dwyshau’r teimlad bod y ci wedi cymeryd lle Darren ar yr aelwyd. Nid oedd anwybyddu gwir gasineb Darren at y ci, ei arogl, y ffordd yr oedd yr anifail yn meddiannu’r soffa ac yn chwyrnu. Fel ar gynfasau gwyn y llwyfan, roedd Darren yn teimlo bod blew’r ci wedi treiddio i’w ddillad: ‘I want to wash them, burn them’.

Soniais ynghynt am symlrwydd effeithiol y llwyfan. Agwedd trawiadol iawn ohoni oedd defnydd yr actorion o’r cynfasau gwyn fel propiau. Weithiau Owain y ci yn chwyrnu oedd y cynfas, ar adegau arall dyma got law i Darren neu’n bêl. Uchafbwynt i mi oedd y cynfas yn cynrychioli Maisy, sef cariad Darren. Dyma ran ddoniol iawn o’r ddrama gyda Darren yn eistedd wrth ochr y cynfas yn cochi, gyda’r Darren arall (Tim Medcalf) yn symud y defnydd wrth i’r llall ddisgrifio symudiad gwallt y ferch yn y gwynt. Dwlais ar yr agwedd yma o ‘MUTT.’, mewn modd creadigol ac unigryw roedd aelod arall o gast ar y llwyfan a honno wedi’i gwneud o gynfas gwely!

Teimlais fod yna dinc o ganu Dylan Thomas yn arddull Christopher T Harries, roedd y ddrama’n bersain ar y glust ac yn farddonol. Ychwanegodd hyn yn ogystal ag acenion yr actorion at awyrgylch Cymreig y ddrama a oedd wedi’i osod mewn tref o’r enw ‘Cwm’. Apêl arall i mi oedd manylder dweud y ddrama fel: ‘I got myself a glass of orange squash’. Manwl hefyd oedd disgrifiad tywyll a gwaedlyd y ddau o lofruddio Owain y ci â’r rhaw. Cododd y disgrifiad gwyrdroëdig gyfog arna i, cyn i mi gydymdeimlo â Darren wrth iddo ddifaru ei weithredoedd.

Dyma ddrama â photensial arbennig. Fe wnes i fwynhau adegau graenus y cynhyrchiad yn fawr iawn. Mae yna drueni mawr felly am namau geiriau’r actorion, roedd yna awyrgylch lletchwith yn y Stiwdio ar adegau pan fyddai’r cof yn pallu. Rwy’n ofni bod yna ugain munud coll o’r ddrama o ganlyniad i’r holl gymysgu geiriau. Roeddwn i’n dymuno cael sgript o fy mlaen er mwyn achub yr actorion o’r cawlach. Pe bawn i wedi talu £9 am docyn, buaswn i wedi fy siomi’n fawr iawn ar ddiffyg proffesiynoldeb yr actorion. Hoffwn i weld ‘MUTT.’ eto, yn gyflawn, heb seibiau lletchwith a darnau coll. Er hyn roedd sgerbwd y ddrama’n wych, ychydig o fireinio yn unig oedd angen ar yr actorion er mwyn fy argyhoeddi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s