Adolygiad ‘Barnum’ – gan Meleri Morgan

‘BARNUM’ gan Theatr Donald Gordan. Canolfan y Mileniwm, Caerdydd
Cynhyrchiad Cameron Mackintosh a Michael Harrison gyda Brian Conley yn serenu.

Disgrifiwyd Barnum fel y ‘The Greatest Showman on Earth’, ond yn anffodus i mi nid oedd perfformiad Brian Conley yn taro deuddeg. Comediwr a oedd yn medru cyfathrebu yn fedrus a ni ond yn brin o roi perfformiad fel ‘the greatest showman’.

Gwendid yn y plot a’r diffyg adeiladwaith yn y stori oedd y brif siom. Er hynny roedd y sgiliau syrcas anhygoel yn wledd i’r llygaid. Cyn dechrau y perfformiad roedd môr o liw yn ein cyfarch gyda thriciau di-ri, a dyma ddyn yn dod ac aros ar ei ddwylo a cherdded lawr y staer i ganol yr awditoriwm a hyn i gyd yn hollol wefreiddiol.
Yn sydyn fe ddechreuodd y sioe gyda llond llwyfan o liw a choreograffi crefftus a hynod arbennig gyda thriciau traddodiadaol syrcas yn llenwi’r llwyfan..

Yna daeth y dyn ei hun, Barnum, i’n annerch, a go araf oedd y gynulleidfa i gydio yn y comedi ar y dechrau.. Yn anffodus teimlais nad oedd ei ganu yn cyfateb a’r agwedd showman yma ddylai gan y cymeriad. Ond fe berfformiodd ‘There is a sucker born every minute’ gyda sglein wrth gyfeirio at bobl yn y gynulleidfa i gyfleu y comedi. Roedd yn ymgysylltu yn llwyddiannus gyda’i gynulleidfa.
Rhaid dweud fy mod wedi mwynhau perffroaid Mikey Jay-Heath o Tom Thumb.  Roedd yr egni yn cael ei gyfleu yn wych ac roedd ganddo lais canu hyfryd. Ond yn anffodus, un perfformiad byr yng nghanol Sioe hir, ac yn dangos mai nid y prif rannau sy’n cydio yn y gynulleidfa bob amser.

Ond y diffyg twf yn y stori oedd fy mhrif broblem a dyma pam y bu bron imi syrffedu ar y perfformiad cyn yr egwyl.

Wedi’r egwyl daeth tro Barnum i ddangos ei sgiliau syrcas i ni wrth gerdded ar y ‘tight rope’ i gwrdd a Jenny Lind y gantores a oedd wedi’i hudo. Y mae’n meddu ar lais operatig gwych a chafwyd perfformiad caboledig ond yn anffodus teimlais bod y golygfeydd siarad yn afrwydd ag anaturiol braidd, a’i symudiadau llwyfan yn stiff. Rhaid nodi fod Linzi Hateley wedi rhoi perfformiad emosiynol a chredadwy fel gwraig Barnum. Deallwyd pob gair gyda hi ond reodd golygfa ei marwoaleth yn hir ddisgwyliedig ac ymdriniaeth o’i ymadawiad o’r llwyfan yn siomedig.

Er hyn cafwyd sioe i’r glust a’r llygad. Y llwyfannu yn wych a sgiliau llwyfan lliwgar y cast bychan yma yn mynd i aros yn hir yn y cof. Roedd y coreograffi yn anhygeol a’r triciau’n benigamp. Sioe a hanner ond gwendid twf y stori a’r actio ar adegau yn amharu ar y cyfanwaith.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s