‘How to succeed in business without really trying’’ – Adolygiad gan Meleri Haf a Sian Elin Williams

Perfformiodd y Cwmni Curtain Call y sioe ‘How to succeed in business without really trying’ yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth ddechrau mis Mai 2015.

Roedd y Sioe wedi ei osod yng nghyfnod y 60au. Roedd y cymeriadau wedi gwisgo mewn sgertiau hir ac roedd gennynt wallt mawr.

Mae’r stori yn sôn am ddyn o’r enw Mr Finch sy’n dechrau gweithio mewn cwmni mawr ac yn araf bach yn dringo fyny’r ysgol o ran pwysigrwydd, awdurdod a hierarchaidd. Mae’n ceisio creu argraff dda ar bawb yn y busnes, un person ar y tro, y pennaethiaid adran ac yn enwedig pennaeth y cwmni – J.B.Biggley.  Mae Mr Finch yn cyhoeddi ei fod yn mwyhau golff, gwinïo a chefnogi’r Greyhog’s, yn union fel J.B.Biggley.

Wedi’i leoli yn America (yr union le heb ei benodi), fe wnaeth yr actorion gynnal yr acen Americanaidd trwy gydol y perfformiad yn llwyddiannus.
Set eithaf syml oedd wedi’i leoli o fewn swyddfa rhan fwyaf o’r amser. Roedd dau blatfform gyda lifft wedi eu beintio ar bob un. Doedd y set ddim yn newid trwy gydol y perfformiad ond roedd hyn yn effeithiol iawn gan bod yr actorion yn dod yn fwy i’r amlwg felly.

Roedd y newid rhwng golygfeydd yn gyflym ac yn slic, ac felly doedd y gynulleidfa ddim yn diflasu. Wrth weld perfformiad fel hyn (cynyrchiad amatur), mae ‘na dueddiad i feddwl weithiau bod rhywbeth yn mynd i fynd o’i le, boed hynnu’n eiriau, caneuon, newid set neu phroblemau technegol, ond roedd hwn yn berffomriad slic a graenus gyda hôl gwaith paratoi.

Perfformiad proffesiynnol iawn, gyda actorion talentog, yn enwedig Ellie Simmons a chwaraeodd Rosemary Pilkington. Ymddangosodd yn gartrefol drwy gydol y perfformiad ac roedd hi’n edrych yn broffesiynnol, yn canu fel y seren ddelfrydol ar y West End.  Roedd llawer o ganeuon yn llawn hwyl ac yn siŵr yn aros ym meddyliau’r gynulleidfa wedi’r cynhyrchiad orffen, caneuon megis ‘Coffee Break’ a ‘Greyhog’. Actorion eraill a sefodd allan oedd Tom Sparks a chwaraeodd ran ‘Twimble’, a Samuel Sherlock a chwaraeodd ran J.B.Biggely, perfformiadau llawn hiwmor a doniol iawn.

Roedd yn gynhyrchiad ysgafn, hawdd ei wylio, yn llawn dawnsio, canu a chwerthin.  Delun Jones oedd y Coreograffydd, a hoffem ei chanmol ei gwaith hi gan ei fod yn elfen allweddol i lwyddiant y sioe. Roedd y dawnsio yn cynnwys cyd-symud o’r cychwyn hyd at ddiwedd y sioe ac yn fywiog tu hwnt.  Yr unig beth y sylwom oedd efallai bod y set a’r llwyfan yn gyfyng ar adegau, yn enwedig y ystod y finale lle gwelom y cast cyfan. Er hynnu rheolwyd y gofod yn dda. Da iawn wir i griw Curtain Call, a phob lwc yn y sioeau sydd i ddod.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s