Oes rhaid i mi ddeffro? – Adolygiad gan Megan Mai Cynllo Lewis

Wedi i mi gamu fewn i gylch perfformio breuddwydiol ‘Oes rhaid i mi ddeffro?’, teimlais yn syth cynnwrf ac egni synhwyrusol lle rhoddwyd rhyddid i’r meddwl ddychmygu tu hwnt i’r llwyfan.

Yn sicr, mae’r cwmni theatr mewn addysg yma wedi maestroli’r elfennau addysgiadol o fewn y perfformiad mewn modd syml ac effeithiol. Drwy gynnwys symudiadau arwyddocaol, llawn hiwmor a oedd yn ymwneud â sgiliau rhifedd a gramadeg, teimlais ei fod wedi cyd-fynd â meddylfryd y gynulleidfa targedol, sef plant 3-7 oed.

Er hyn, rhaid nodi nad oedd y perfformiad yn cyfyngu ei chynulleidfa am nad oedd yn rhy blentynnaidd. Felly, fel myfyrwraig deunaw oed, roeddwn yn medru uniaethu a gwerthfawrogi rhai agweddau na fyddai’n berthnasol i blentyn efallai.

Uwcholeuwyd y ffaith felly fod theatr yn brofiad addysgiadol a chreadigol, a rhaid canmol holl waith y cwmni wrth adlewyrchu hyn mewn modd safonol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s